PRAHO! 2/4 – léto

499 

Publikace PRAHO! 2/4 – léto vychází ze stejnojmenného projektu, který od října 2021 běží v pražských ulicích a zároveň navazuje na první publikaci, která je věnována jarnímu období. Stejně jako tomu bylo u té předešlé, i hlavní složku této tvoří výpovědi sesbírané z veřejného prostoru. Těch na čtenáře čeká několik set. Nechybí také prostor pro kreativní sebevyjádření, slovo několika odborníků či interaktivní mapa po pražských vnitroblocích. Obsah doprovází ilustrace studentky AVU či fotografický koncept, jež velice relevantně vychází z důsledků událostí války na Ukrajině.

Jedná o snahu propojit umění s lidským přesahem a poukázat nejen na skutečnost, že umění samotné může nést různé formy, ale také že jsme si jako společnost daleko blíž, než se na první pohled může zdát.

Část výtěžku poputuje na pomoc ukrajinské armádě.

9 skladem

Popis
Další informace

Letní slunovrat připadá tento rok na 21. června. Ve stejný den vychází druhá ze čtyř publikací projektu PRAHO. Stejně jako u té minulé, i zde se autoři snaží poukázat na skutečnost, že stejná umělecká myšlenka může nést mnoho různých forem a kreativních pojetí. Našim cílem je propojit umění s lidským přesahem a poukázat na skutečnost, že si můžeme být v tomto na první pohled odcizeném světě daleko blíž, než se občas zdá.

Hlavním tématem publikace je snaha o nastavení jakéhosi pomyslného zrcadla pražské – kolikrát spíš české či československé – společnosti. Celý obsah je nesmírně lidský a ať už má každý z nás názor jakýkoliv, existuje veliká šance, že ve výpovědích nalezne porozumění a dost možná i prostor pro vlastní sebereflexi.

Kromě samotných výpovědí, jež tvoří majoritní část obsahu, se tentokrát čtenář může těšit na emoční mapu Prahy, nasbíranou tvorbu ostatních či unikátní trasu Prahou, která vznikla ve spolupráci s iniciativou Mapamátky. V rámci snahy zkoumat hranice běžného užití papíru nabízí tato trasa, jež dohromady skýtá pět zastávek, možnost kreativního vyjádření při každém zastavení. Čtenáři se tak nabízí možnost přímo se do projektu zapojit.

Na jednotlivých dílech spolupracují studenti uměleckých škol jako je AVU, UMPRUM či FAMU. Ti stojí za ilustracemi či fotografickými koncepty jednotlivých dílů.

Jednotlivé publikace vychází vždy jednou za tři měsíce, konkrétně na každou rovnodennost či slunovrat. Zastupují tak roční období, ve kterých se v danou chvíli jako společnost nacházíme. Každý díl bude sloužit jako aktuální výpověď Prahy pro Prahu, města pro město.

21. prosince 2022, kdy vyjde díl poslední, bude mít čtenář možnost nahlédnout do celého roku myšlenkových pochodů a pocitových map společnosti, která spolu s ním neoddělitelně přispívá k atmosféře celé Prahy.

Hmotnost 0,5 kg
Rozměry 15 × 15 × 2 cm