INFORMACE

PRAHO! project vznikl v říjnu ’21. Tou dobou jsme do veřejného prostoru města začali umisťovat několik desítek básní ve formě samolepek, plakátů, billboardů či uměleckých instalací. Každý text nese kromě své myšlenky a očíslování také unikátní QR kód, který odkazuje na webové stránky s několika otázkami osobního či městského rázu, jako například „Kvůli čemu vlastně ráno vstáváš?“, „Kdy jsi naposledy dělal/a něco poprvé a co to bylo?“ či „Považuješ tohle město za anonymní?“. Na stránky je také možné nahrávat fotografie či videa.

Od spuštění projektu se nám dostalo na 25 tisíc výpovědí poukazujících na jedinečnost každého z nás. Mnohé si protiřečí, jiné se opakují – časté jsou například zmínky o pocitu samoty či neporozumění. Lidé – i možná díky skutečnosti, že je projekt anonymní – s námi sdílí své obavy a tajemství, zasílají svoji poezii, kresby či dokonce krátké filmy. Jde o neuvěřitelnou sbírku názorů, pocitů, uměleckých vyjádření či myšlenkových pochodů.

Na pozadí vzniku projektu stojí tři základní aspekty – prvním z nich je naše snaha o vytrhnutí náhodných lidí z každodenní šedi, druhým je jakýsi boj proti exkluzivitě vystavování umění v galeriích prostřednictvím vystavování ve veřejném prostoru a třetím, v současnou chvíli tím nejdůležitějším, touha propojit společnost dohromady a poukázat na skutečnost, že si v tomto na první pohled odcizeném světě můžeme být daleko blíž, než se občas zdá.

I díky odvaze lidí sdílet mnohdy nesdělitelné tento projekt stále roste. Za jeho fungováním v současné době stojí 18členný tým. Projektu se neustále věnujeme, v prosinci ’22 jsme dokončili vydání čtyřdílné PRAHO! publikace, v dubnu ’23 jsme díky finanční podpoře našich partnerů TSK, GHMP, AVU a Umění pro město otevřeli naši vůbec první realizaci ve veřejném prostoru, kterou je interaktivní podchod pod tramvajovou zastávkou Vychovatelna.

13. srpna ’23 jsme slavnostně otevřeli naši druhou trvalou realizaci na Fügnerově náměstí na Praze 2.

Naše doposud největší realizace nesoucí název We Should Have a Talk na Praze 5 spatřila světlo světa 13. dubna ’24. Neustále navazujeme nové spolupráce, díky kterým umění ve městě posouváme ještě blíže k jeho obyvatelům.

Na tomto odkazu je ke stažení přehled dosavadní činnosti projektu, zde je k vidění plán budoucí realizace.