O PROJEKTU

PRAHO! project vznikl v říjnu 2021. Tou dobou jsme do veřejného prostoru města začali umisťovat několik desítek básní ve formě samolepek, plakátů, billboardů či uměleckých instalací. Každý text nese kromě své myšlenky a očíslování také unikátní QR kód, který odkazuje na webové stránky s několika otázkami osobního či městského rázu jako například „Kvůli čemu vlastně ráno vstáváš?“, „Kdy jsi naposledy dělal/a něco poprvé a co to bylo?“ či „Považuješ tohle město za anonymní?“. Na stránky je také možné nahrávat fotografie či videa.

Od spuštění projektu se nám dostalo na 40 tisíc výpovědí, které nádherně poukazují na jedinečnost každého z nás. Mnohé si protiřečí, jiné se opakují – časté jsou například zmínky o pocitu samoty či neporozumění. Lidé – i možná díky skutečnosti, že je projekt anonymní – s námi sdílí své největší obavy, tajemství nebo naopak zasílají svoji poezii, kresby či dokonce krátké filmy. Jde o neuvěřitelnou sbírku názorů zprava doleva, všemožných pocitů, uměleckých vyjádření a myšlenkových pochodů.

Na pozadí vzniku projektu stojí tři základní aspekty – prvním z nich je naše snaha o vytrhnutí náhodných lidí z každodenní šedi, druhý je jakýsi boj proti exkluzivitě vystavování umění v galeriích prostřednictvím vystavování ve veřejném prostoru a třetí, v současnou chvíli ten nejdůležitější, touha propojit společnost dohromady a poukázat na skutečnost, že si v tomto na první pohled odcizeném světě můžeme být daleko blíž, než se občas zdá. 

Právě poslední aspekt představuje myšlenku stojící na pozadí vzniku čtyřdílné publikace, která si klade za cíl zprostředkovat některé z výpovědí, jež se nám do dnešního dne podařilo nasbírat, ostatním.

Právě díky Vaší odvaze sdílet mnohdy nesdělitelné tento projekt stále roste. Za jeho fungováním v současné době stojí  13členný tým. Projektu se neustále věnujeme, v zimě jsme dokončili vydání čtyřdílné PRAHO! publikace, realizujeme větší instalace ve veřejném prostoru a navazujeme nové spolupráce, díky kterým umění ve městě posouváme ještě blíže k Vám. 

Připomenutí těchto základních hodnot, které na pozadí projektu stojí, jsou velice důležité pro pochopení budoucího počínání celého projektu PRAHO!

Velice brzy Vám totiž díky finanční podpoře našich partnerů TSK, GHMP a AVU představíme naši vůbec první realizaci ve veřejném prostoru. Na vernisáži, která se bude konat 13. dubna 2023 v 18. hodin, Vám osobně odprezentujeme nové zpracování podchodu pod zastávkou Vychovatelna.