Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Drsarka s.r.o., IČO: 09142452, se sídlem Čechova 785/2, 274 01 Slaný, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 331572.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)


Za jakými účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

1/ Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme zpracovávat Vaše kontaktní údaje, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím kontaktního formuláře. Jsou to: jméno a příjmení, e-mail

Z jakého důvodu?
Kontaktujeme Vás za účelem poskytnutí informací o našich produktech a službách.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tedy zpracování na základě souhlasu subjektu údajů.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 1 roku od jejich získání.

2/ Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s Vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 3 let od jejich získání.

3/ Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 1 roku od Vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: ahoj@prahoproject.cz.

4/ Zpracování osobních údajů v případě návštěvy webových stránek

Pokud jste návštěvník našeho e-shopu a nezakázali jste nám to při nákupu, můžeme používat cookies (více informací je v naší Cookies Policy).

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tedy zpracování na základě souhlasu subjektu údajů nebo v případě, kdy je zpracování umožněno právním předpisem.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců od jejich získání.


Kdo má přístup k Vašim údajům?

Vaše osobní údaje zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatelé e-shopové platformy;
 • výdejní místa pro účely výdeje objednávek;
 • právní a daňoví poradci.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.


Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.
Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese ahoj@prahoproject.cz.


Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR Vám dává mimo jiné:

 • právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů;
 • právo požadovat opravu osobních údajů;
 • právo požadovat výmaz osobních údajů;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Upozorňujeme i na možnost podání případné stížnosti k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, e-mail: posta@uoou.cz, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušen právní předpis či Vaše práva.

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na této stránce a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na ně e-mailem. Kontrolujte, prosím, tedy tyto stránky, abyste se dozvěděli o všech aktualizacích a změnách našich Zásad zpracování osobních údajů.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 17.03.2022.