DANA BAUCA SASTRE & JAROSLAV HÁJEK

PRAHO! project | We Should Have a Talk

Feminismus a stereotypy | We Should Have a Talk

V naší společnosti je zakořeněno stále mnoho předsudků, což může mít velký dopad na fyzické i duševní zdraví, ale také může vést k porušování lidských práv. A my bychom rádi skrze diskuzi a bezpečný veřejný prostor chtěli tyto zažité stereotypy vyvrátit.

Proto jsme vedle sebe posadili Danu, vedoucí letového provozu, a Jaroslava, otce na rodičovské.