UMĚNÍ MILOVAT

Kateřina Valuchová - terapeutické intervence v rámci realizace Queer All Year

Žijeme v čase konzumu, který nám lásku i sexualitu servíruje všemi vjemy a ze všech stran. Ale ne komplexně.  Své city těžko pojmenováváme, v lásce se ztrácíme, těžko ji poznáváme, snadno se rozcházíme. O sexu a sexualitě máme víc nesmělých debat než jasného pojmenování a komplexních informací. Často hledáme návod na úspěch všude jinde, jen ne u sebe – jenže právě tam musíme začít.

Připravili jsme pro vás několik technik, které se věnují třem tématům stěžejním pro téma lásky a umění milovat. Je to téma emocí, hranic a sebelásky. Konkrétní techniky vám pomohou prozkoumat sami sebe a díky tomu lépe porozumět vašim vztahům.

Pochop své emoce a porozumíš sám sobě

Pokud chceme žít v souladu se svými emocemi, musíme jim nejprve dobře porozumět. Pochopení vlastních emocí přinese do našeho života pravdivost, pestrost a také možnost lepšího přijetí sebe sama.

Ačkoli se to může zdát jako triviální úkol /vždyť jsou to moje emoce, tak kdo jiný by jim měl rozumět/, máme každý velmi rozdílnou schopnost své emoce rozpoznávat a pojmenovávávat je. 

První technikou, na které stavíme všechny intervence o lásce, je proto kolo emocí. Kolo emocí ti otevírá celou paletu tvých emocí a díky tomu je to skvělá pomůcka, která ti pomůže naučit se mluvit jazykem tvých emocí a dobře identifikovat, co vlastně cítíš.

Zdroj – https://www.rachelbicova.cz/ke-stazeni/

Jak pracovat s kolem emocí

Práci s kolem vždy začínej od středu – od nejobecnějších emocí až ke konkrétním. Prohlédni si celé kolo a objev, které emoce jsou tebe známější a které méně.

Zamysli se, jak se teď cítíš. Zaměř se na svůj aktuální stav a zkoumej ho a hledej, jaká emoce nejvíce odpovídá tvému rozpoložení – může být jedna, stejně jako jich může být několik.

Jakmile najdeš pojmenování emoce, které nejlépe odpovídá tvému stavu, můžeš si položit několik otázek, které ti pomohou emoci lépe pochopit: Proč se tak cítíš? Co tuto emoci způsobilo? Jak na ni můžeš zareagovat způsobem, se kterým budeš spokojený? Co v budoucnu potřebuješ, abys emoci cítil více/vůbec? Případně co potřebuješ, aby ses s touto emocí v budoucnu lépe vypořádal?

Vyjádřete své emoce, hovořte o nich nahlas nebo je zapište. Mluvení nebo psaní o svých emocích vám umožní lépe je zpracovat.

Uznávej a respektujte své emoce jako platnou součást vašeho prožívání. Pamatuj, že každá emoce má svůj důvod a účel.

Pokud chcete, sdílejte s někým blízkým vaše poznatky o emocích.

Vracejte se ke kolu kdykoli, kdy potřebujete lépe porozumět svým emocím a pojmenovat je (pokud zažiješ emočně nabitou situaci, které chceš lépe porozumět, klidně se ke kolu a rozebrání svých emocí vracej i zpětně).

Cítím se…

© 2021 Geoffrey Roberts; česká verze: Ráchel Bícová, použito se svolením.

Hranice tvého těla i mysli

Co je to vlastně sexualita? Upusťme na chvilku od časté potřeby identifikovat se s nějakou skupinou nebo jasným termínem, který naši sexualitu definuje. Sexualita je totiž mnohem komplexnější, než abychom ji vystihli jedním slovem či dokonce písmenkem. Sexualita je náš projev, naše chování a naše cítění. Vzniká v našem nitru na základě toho jak se cítíme fyzicky i emočně, což je přirozeně ovlivněno i hormony nebo tím, co jsme se naučili v průběhu života. Degradovat sexualitu jen na fyzickou stránku by byla chyba přispívající k jejímu neúplnému pochopení, protože její významná část je psychického rázu – projevuje se při seznamovaná, komunikaci či sbližování, ale také ve vztahu k sobě samému, schopnosti respektovat se a vymezovat hranice.

Ve všech svých barvách se tedy sexualita projevuje v našich vztazích, ve kterých ukazuje, co vše jsme schopni tolerovat prostřednictvím našich hranic. Nabízíme ti několik cvičení, pro prozkoumání hranic těla i mysli. Smyslem je, abychom se na téma hranic podívali z různých úhlů a mohli ti je prozkoumat a třeba i měnit.

Než se do cvičení pustíš, pamatuj, že stanovení hranic je proces, který vyžaduje čas a praxi. Buď k sobě trpělivý a snaž se porozumět tomu, co je pro tebe nejlepší a co potřebuješ k udržení zdravých a respektujících vztahů.

Hranice tvého těla

Stává se ti, že se cítíš odpojený od svého těla? Pojď věnovat více pozornosti jeho fyzické hranici, která tě chrání – kůži.

Nejprve vezmi si tužku (pokud máš propisku, nech ji zavřenou ;)) a začni s ní jezdit po svém těle. Uvědomuj si hranici, kde končí tvá fyzická bytost a začíná okolí. Prozkoumej, jaká místa jsou pro tebe intimní /kde bys nesnesl dotek? kde je ti dotek naopak příjemný?/

Následně nakresli na papír obrys postavy, která znázorní tebe. Vezmi si několik barevných tužek a  pomocí barev označ různé pocity nebo reakce, které jsi v jednotlivých částech svého těla zavnímal. To ti umožní identifikovat, které oblasti těla jsou pro tebe emocionálně citlivější.

Vizualizace na papíře může být užitečným nástrojem pro zaznamenání tvých myšlenek, pocitů a vnímání vlastního těla. Umožní ti to také lépe porozumět, jak tvoje tělesné hranice souvisí s  tvými emocemi a jak je vyvolávají.

Hranice s ostatními

Na papír si vytvoř obrazec, do jehož centra napiš své jméno nebo nakresli/nalep obrázek. Kolem něj pak umísti několik dalších kruhů či obdélníků a do každého z nich napiš jména lidí, kteří jsou ve tvém životě důležití (rodina, přátelé, kolegové atd.).

Poté reflektujte, jaké jsou tvoje hranice s jednotlivými lidmi. Můžeš je znázornit různými typy čar (plnou čarou, přerušovanou, tečkovanou nebo žádnou).

Zamysli se nad tím, jak ti v jednotlivých vztazích hranice fungují a jsou ti příjemné. S kým a jakým způsobem vnímáš, že bych chtěl zlepšit dodržování svých hranic?

Historie a budoucnost tvých hranic

Na velký list papíru si vytvoř časovou osu tvého života a začni psát důležité momenty:

 1. Kdy jsi stanovil hranice a byly dodrženy /jak ses při tom cítil? díky čemu se ti to podařilo?/;
 2. Kdy jste si stanovili hranice a byly i přesto porušeny /kým? jak se sto stalo? je to něco, co se opakuje? co ses naučil nebo se chceš naučit, aby se to již nestávalo?/;
 3. Kdy jsi pocítil, že jsi potřeboval postavit hranice, ale z nějakého důvodu to nebylo možné /proč? co je v budoucnu potřebuješ dělat jinak, aby ses do takové situace nedostával?/;

Z reflexí u jednotlivých událostí si vypiš tři hesla nebo konkrétní kroky, které ti do budoucna pomohou držet lepší hranice. Abys je nezapomněl a měj je pořád na očích, můžeš si je napsat například na papírek, který si nelepíš na počítač nebo nástěnku.

„NE“ jako nástroj k nastavení hranic

Toto cvičení ti pomůže zlepšit schopnost říct „ne“. Právě slůvko „ne“ nám totiž pomáhá, abychom během komunikace nastavovali hranice svému okolí. Díky tomu si vytváříme takové prostředí, které je v souladu s našimi potřebami.

 • Vybav si situaci, ve které jsi nedokázal říct „ne“.
 • Popros někoho blízkého (kamarád/ka, partner/ka, terapeut/ka atd.), aby ti pomohl.
 • Situaci mu/jí podrobně popiš a následně ji spolu sehrajte jako scénku. Cílem je, abys tentokrát jasně řekl své „ne“.
 • Povedlo se? zamysli se: jaké to pro tebe bylo? díky čemu, se ti to podařilo? jak můžeš sám sebe podpořit, aby se to příště povedlo i během jiné interakce?

Ačkoli ti z počátků může připadat zvláštní sehrávat scénky, věř, že když si sebevědomé „ne“ natrénuješ, bude se ti mnohem lépe říkat v běžné komunikaci. Pokud by ti pouhé „ne“ nestačilo, nachystali jsme pro tebe další věty, kterými vymezíš svoje hranice. Najdeš je na tomto odkazu.

Sebeláska a její dosažení pomocí pozitivní afirmace

Nemůžeme chtít po někom jiném, aby nás miloval, pokud to nedokážeme my sami. Sebeláska je totiž taky láska! Jak ji u sebe můžeš podpořit? Skvělým nástrojem jsou pozitivní afirmace.

Pozitivní afirmace jsou krátká tvrzení, která pro tebe mají určitou sílu. Nejprve je potřeba si je vytvořit a následně si je pravidelně opakovat (v mysli či nahlas). Cílem pozitivních afirmací je posilovat pozitivní myšlení a pozitivní pocity o sobě samém, což vede k vyšší míře sebelásky a sebeúcty.

Když vybereš tu správnou pozitivní afirmaci a budeš si ji dostatečně dlouho opakovat, můžeš tím dokonce změnit své myšlenkové vzorce, protože pozitivní větou nahradíš negativní a kritické myšlenky. To může být zvláště užitečné, pokud máte tendenci se kritizovat nebo se necítíte dostatečně sebevědomě.

Jak najít tu správnou pozitivní afirmaci

Kouzlo pozitivních afirmací tkví v tom, že najdeš větu, která s tebou významným způsobem rezonuje a probouzí v tobě pocity, které u sebe chceš posílit. Jsou tedy velmi osobní a specifické a i když ti nabídneme nějaké příklady, nejlepší je, když si vytvoříš svou vlastní.

 • Zamysli se, jakou změnu bys rád způsobil a jaká věta by ti mohla pomoct této větě uvěřit.
 • Afirmace by měla být formulovaná v pozitivní formě. Zaměř se na to, co chceš prožívat namísto toho, co nechceš. Například namísto „Už nechci být nejistý.“ použij „Cítím se sebevědomý a sebejistý.“
 • Afirmaci formuluj v přítomném čase. Například  namísto „Zasloužím si uznání, až budu lepším.“ použij „Zasloužím si uznání a respekt ostatních“.
 • Zapiš si svou afirmaci do notesu, mobilu nebo na lísteček, aby ses k ní mohl kdykoli vrátit a připomínat si ji.
 • Opakování je klíč k úspěchu a pokud má afirmace splnit svůj účel měla by se stát takovou tvou osobní mantrou. Opakuj si ji pravidelně, ideálně každý den, aby se ti usazovala v mysli a začala se promítat do tvého jednání i přemýšlení.

Příklady pozitivních afirmací

 • Jsem dostatečný/a takový, jaký/á jsem.
 • Mám rád/a a přijímám sám/sama sebe.
 • Zasloužím si lásku a štěstí.
 • Jsem krásný/á a jedinečný/á.
 • Jsem hoden/á lásky a úspěchu.
 • Věřím v sebe a své schopnosti.
 • Věřím si a důvěřuji svým rozhodnutím.
 • Jsem hrdý/á na své úspěchy a pokroky.

Zkus experimentovat s pozitivními afirmacemi a vyberte si ty, které tě nejvíce oslovují. Afirmace můžeš také střídat podle toho, v jaké jsi životní fázi a co zrovna potřebuješ. Stejně tak jich můžeš mít i několik /ale doporučujeme, abys celý postup nejprve natrénoval s jednou a až později přidával další/.

Další tipy na  podporu sebelásky skrze sebepéči můžeš najít na tomto odkazu.

Z reflexí u jednotlivých událostí si vypiš tři hesla nebo konkrétní kroky, které ti do budoucna pomohou držet lepší hranice. Abys je nezapomněl a měj je pořád na očích, můžeš si je napsat například na papírek, který si nelepíš na počítač nebo nástěnku.

Chceš jít v těchto tématech ještě hlouběji? Může pomoct terapie!

Na všechny z výše uvedených témat se čas od času vyplatí mít parťáka. Někdy nám se zkoumáním sebe samotných pomáhá popovídání s kamarády a blízkými, ale někdy je skvělé, když nám s tématem pomůže i odborní. Právě v otázce sexuality a vztahů se mohou objevit témata, u kterých budeš cítit potřebu je probrat s někým nezávislý, kdo ti vytvoří bezpečné a podpůrné prostředí pro jejich zkoumání. Příkladem takových témat je hledání vlastní identity, práce na sebepřijetí, coming out, budování vztahů nebo zvládání nenávisti. Terapeut by ti v těchto i dalších tématech měl poskytovat respekt, podporu a náležitou empatii bez odsuzování nebo snahy měnit tou identitu.