KAJETÁN ADLER JABLONSKÝ

Umělec

Kajetán Adler Jablonský

Kajetán Adler Jablonský, absolvent katedry fotografie FAMU, během stáže na Bezalel Academy of Arts & Design inicioval Site Specific aktivitu v mešitě Nabi Musa v poušti nedaleko Jericha v oblasti Area C s podporou a záštitou UNDP. Sociální, environmentální témata s duchovním přesahem dále rozpracovává ve volné dokumentární tvorbě ze světa domorodého kmene Arhuaco.

Jak se má Země?

Zkus se podívat dovnitř, jak se má.

Arhuaco