TRANS LIDÉ JSOU LIDÉ

Lenka Králová /Transparent/ - Odborný partner umělecké realizace Queer All Year

Nikdo z nás si jinou genderovou identitu dobrovolně nevybral. Dříve nebo později však někteří začnou cítit, že je s nimi něco jinak. Nastává období hledání, zkoušení a trápení. V lepším případě se člověk snaží až s absurdním zatvrzením přesvědčit sebe sama, že je všechno v pořádku. V tom horším si může i sáhnout na život. S následným prozřením a uvědoměním přichází i zranitelnost a potřeba pomoci. Nejdůležitějším se však pro trans lidi stává život v jejich nové sociální roli. 

Psychologická pomoc a opora je pro lidi řešící svojí genderovou identitu důležitá. V Česku však lidé v systému psychologické péče často narazí. Důležitý je respekt, často se ovšem místo něj setkáme s odsouzením a snahami o to nám identitu “rozmluvit”. Takový přístup, tedy konverzní terapie, je již v mnoha zemích zakázaný. Jsou však i tací, kteří opravdu pomohou. Je to zkrátka o štěstí. 

S uvědoměním a touhou po životě v nové sociální roli často přichází i rozhodnutí o tranzici. V tu chvíli však musíte v České republice navštívit sexuologickou ordinaci. Genderová identita je primárně o životě v jeho celé šíři a rozmanitosti a sexualita je pouze jednou z jeho mnoha složek. Tento přístup, zaměřený pouze na sexuální aspekt každého z nás, je nejen světovým unikátem, ale také podněcuje k veřejnému vnímání trans lidí pouze jako někoho se sexuální odchylkou. I díky takovému přístupu jsou pak média plná ideologických výroků a zkreslených představ o životě trans lidí. Pro trans lidi je to však mnohdy ještě o dost více zraňující. Faktem je, že každý trans člověk potřebuje jinou míru zdravotní péče a podpory a měla by tak být založena na individuálním přístupu a vyslyšení jednotlivých potřeb. 

Ze všeho nejhorší je však přístup státu jako takového. Pro oficiální potvrzení života v nové sociální roli, tedy úřední změny pohlaví stát totiž vyžaduje znemožnění reprodukční funkce. Tělo je jen vaše a každý zásah nebo operace by mělo být jen vaše rozhodnutí. Pokud se ale chcete vyhnout neustálému odkrývání vašeho nejintimnějšího tajemství, musíte kastraci zkrátka podstoupit. Nebo žijete každý den ve strachu z ponížení kdekoliv ukazujete občanku, ve které máte u kolonky sex písmenko, co není v souladu s tím, jak vypadáte: na poště, na úřadě, v zaměstnání. Zákon nevyžaduje žádné jiné operace, ani celou úpravu genitálií jako takových. Státu jde pouze o nevratnou operaci, která vám znemožní mít děti. 

Nejvyšší čas zrušit podmínku kastrace!

Česká republika je jednou z posledních evropských zemí v Evropském společenství i na světě, kde je nutná kastrace pro úřední změnu pohlaví. Česko tím dlouhodobě porušuje své mezinárodní závazky a čelí kritice ze strany OSN, EU, ale i Evropského soudního dvora. Veřejnou výzvu Spolecneprotinenavisti.cz, která ke zrušení kastrací vybízí, podepsalo k srpnu 2023 přes 23 000 lidí. Lidskoprávní organizace a instituce se dlouhodobě zasazují o změnu zákona, který by proces úřední tranzice zjednodušil.

O Trans*parentu

Organizace Trans*parent z. s. usiluje o prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch transgender, nebinárních a intersex osob. Spolek byl založen v Praze na jaře 2015 kvůli potřebě vzájemného sdílení informací a zkušeností i změny politiky v oblasti rovnosti trans lidí. Trans*parent se tak snaží prosazovat pochopení a přijetí trans, nebinárních a intersex osob jak na společenské, tak na legislativní úrovni.