FAKTA & STATISTIKY

Přehled klimatických změn
  • Nejvyšší hodnota CO2Aktuální hodnota CO2 v atmosféře je kolem 420 ppm (tj. parts per million - výraz pro jednu miliontinu celku), což je nejvyšší naměřená hodnota za poslední 2 miliony let. Tato hodnota navíc exponenciálně stoupá.
  • Extrémní počasíPočet situací, v rámci kterých udeřily extrémní podmínky, se každým rokem zvyšuje. Nám zeměpisně nejbližší byly například záplavy v Německu či tornádo na Moravě. Obě události se odehrály v roce 2021.
  • Zvyšující se hladina moří a oceánůV posledních dvaceti letech se hladina oceánů zvedla o 20 centimetrů. Může za to vyšší přítomnost oxidu uhličitého v atmosféře. Oceány vstřebávají 20-30% celkových emisí ročně.
  • Úbytek sněhu a ledovcůMnožství sněhu na severní polokouli v posledních padesáti letech kleslo a sníh taje rychleji. Začal rapidně ubývat i v Arktickém moři, což má za následek tání ledovců. Podle výzkumu NASA Antarktida ročně ztratí přes 148 bilionů tun ledu.
  • Vyšší teplotaPrůměrná teplota povrchu planety Země se od konce 19. století zvedla o 1 stupeň Celsia. K největšímu oteplení došlo v posledních 40 letech. Roky 2016-2022 byly považovány za dosud nejteplejší.
  • Teplejší oceányOceán v roce 2020 vstřebal celkem 20 sextilionů joulů tepla. Následkem je oteplení prvních 100 metrů pod hladinou přibližně o 0,33 stupňů Celsia od roku 1969. Korály a další mořské organismy díky zvyšující se teplotě vody postupně vymírají.
Česká společnost

V posledních letech už není sporu o tom, že klimatické změny představují závažný problém. Dle výzkumů je si toho vědoma i česká veřejnost. Téměř všichni uvedli, že za poslední dva roky změnili názor na ochranu klimatu a nemyslí si, že by byla veřejná debata o klimatu přeceňovaná. V současnosti si je 76% české společnosti vědoma probíhajících klimatických změnách a kolem 71% věří, že ke zhoršení zásadně přispívá lidská činnost. Jen 4% české společnosti tvrdí, že klimatické změny neexistují. 

Přestože jsme si klimatických změn poměrně dobře vědomi, celková klimatická gramotnost je velmi nízká. Jen málo Čechů a Češek zná zásadní aktéry a organizace podílející se na světové ochraně klimatu, např. Gretu Thundberg zná 46% společnosti, Extinction Rebellion jen 4% společnosti. V důsledku nízké informovanosti může snadno vést ke zmateným pocitům a manipulaci s názorem veřejnosti. 

Obecně se více jak polovina veřejnosti přiklání k tomu, aby se stát aktivně snažil o ochranu klimatu (co se týče programu do roku 2050) a vnímá tento problém velmi naléhavě. Odmítavě ale reagují na opatření, která by ohrozila životní úroveň či zvýšila náklady na živobytí.

Více než 60% české veřejnosti si myslí, že vyhlídky do budoucna se zhoršují. O lepší budoucnosti je přesvědčených pouze 12% obyvatel a neutrální postoj zaujalo 26% české veřejnosti. Většinu lidí provází environmentální distres. Až 7% české veřejnosti se potýká s pocity bezmoci a strachem o budoucí generace. Důležité je neustále šířit povědomí o ochraně životního prostředí a tváří v tvář klimatické hrozbě spíše prohlubovat vzájemnou empatii a naději.

  • Emise v České republiceEmise skleníkových plynů na jednoho obyvatele jsou v České republice vyšší než v Indii a Číně.
  • Rychlost otepleníV roce 2018 bylo v České republice zaznamenáno největší oteplení v Evropě a druhé největší na světě.
  • SuchoSucho je nyní nejhorší za posledních 2000 let. To přispívá ke zhroucení celého ekosystému.
Co mohu udělat pro ochranu životního prostředí já?

Podpora ekologicky zaměřených organizací, politiky ochrany životního prostředí a dalších aktérů je nesmírně důležitá. Někdy se potýkáme s nedůvěrou v politiky a pocity bezmoci, že jen těžko ovlivníme taková rozhodnutí. Začít ale můžeme u sebe a to především tím, že se do budoucna zaměříme na udržitelnost ve všem, co děláme. 

Jak nakupuji? Stačí, když si pro každý nákup nebudeme kupovat novou tašku a pro bezobalové potraviny si doneseme vlastní znovupoužitelné sáčky. 

Podporuji lokální produkty? Nejen, že je hezké podpořit lokální farmáře, podnikatele a další výrobce, zamezíme tak ale i nadbytečnému importu a exportu surovin.

Jak se stavím k udržitelnému zemědělství? Můžeme se také více zaměřit na nákup produktů označených jako šetrné k životnímu prostředí a zvýšíme konzumaci rostlinných produktů na úkor konzumace masa a uzenin.

Třídím? Vím, kde mám svému bydlišti nejbližší tříděný odpad a na jaké kategorie se dělí? Snížit produkci odpadu můžeme správným tříděním, kompostováním a snížením používání jednorázových obalů.

Neplýtvám zbytečně? Otázka, kterou si můžeme pokládat téměř na cokoliv od jídla, energie až po zboží, které nakupuji. Co nevyužijeme, můžeme zkusit předat dál, nebo recyklovat. Stran energií je důležité pamatovat na efektivitu a vyměnit tak například zdroje světla za LED žárovky či jiné úsporné spotřebiče. Neplýtvat vodou můžeme upřednostněním sprchy před vanou a vypínáním tekoucí vody mezi různými činnostmi.

Jak cestuji po městě? Jakým způsobem se dostávám do práce, na nákupy, za přáteli? Zkusil/a jsem se někdy podívat, jakou trasou bych zvolil/a při cestování do práce na kole? Šel/šla jsi někdy do práce pěšky? Pokud vlastním auto, potřebuji ho používat v každé situaci? Uvažování nad udržitelnějšími formami dopravy je důležité pro snížení vlastní uhlíkové stopy.

Mluvím o problematice dostatečně? Bavím se se svou rodinou a přáteli o klimatických změnách a ochraně životního prostředí? Snažím se aktivně se vzdělávat v této oblasti? 

A co Ty?

A nezapomeň, má to smysl. 
Ne každá situace nám dovolí chovat se stále udržitelně, ale s nadějí a vzájemnou empatií máme šanci uzdravit naší planetu Zemi.