NA VERNISÁŽ NA KOLE | TO THE INSTALLATION OPENING BY BIKE

PRAHO! project x Rekola

Opět jsme spojili naše síly s iniciativou Rekola a v rámci naší chystané intervence ve veřejném prostoru jsme si pro Tebe připravenou speciální akci.

Již 13. dubna ’24 otevřeme naši nově chystanou instalaci, nazvanou We Should Have a Talk, která se zaměřuje na genderovou (ne)rovnost. Tentokrát jsme se rozhodli zrevitalizovat podchody s přilehlým náměstím u východu metra zastávky Jinonice. Na vernisáž se tak budeš moci dopravit také na sdíleném kole.

S promo kódem WESHOULDHAVEATALK dostaneš voucher na 30 minut zdarma, a to rovnou dvakrát! Akci budeš moci využít jeden celý měsíc před a jeden celý měsíc po vernisáži.

Pozorně se dívej kolem sebe. Kromě toho, že můžeš využít kód na samotné jízdy, na 50 kolech po Praze najdeš naše otázky a nasbírané výpověd. A díky našim typickým QR kódům máš šanci se zapojit i Ty – odpověz na nějakou z našich otázek a staň se tak součástí projektu.

Čím více budeš kola využívat, tím větší šanci na najití PRAHO! kola máš. Tak co, přijedeš na vernisáž na Rekole?

Těšíme se na viděnou v rámci vernisáže We Should Have a Talk, a to již 13. dubna ’24.

We have once again joined forces with the Rekola initiative and have prepared a special event for you as part of our upcoming intervention in public space.

On April 13th ’24 we will open our new installation called We Should Have a Talk, which focuses on gender (in)equality. This time we decided to revitalize the underpasses with the adjacent square at the exit of the Jinonice metro stop. You will also be able to arrive at the opening on a shared bike.

With the promo code WESHOULDHAVEATALK you get a voucher for 30 minutes free, twice! You will be able to use it one full month before and one full month after the opening.

Look carefully around you. In addition to the code for the rides themselves, you’ll find our questions and collected confessions on 50 bikes around Prague. And with our typical QR codes, you have the chance to get involved too – answer one of our questions and become part of the project.

The more you use your bike, the better chance you have of finding a PRAHO! bike. So, are you coming to the opening with Rekola?

We look forward to seeing you at the We Should Have a Talk opening on April 13 ’24.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10