HAND-OUT K VERNISÁŽI

Informace o projektu a realizaci

 

PRAHO! project vznikl v říjnu 2021. Tou dobou jsme do veřejného prostoru města začali umisťovat několik desítek básní ve formě samolepek, plakátů, billboardů či uměleckých instalací. Každý text nese kromě myšlenky a očíslování také unikátní QR kód, který odkazuje na webové stránky s několika otázkami osobního či městského rázu jako například „Kvůli čemu vlastně ráno vstáváš?“, „Kdy jsi naposledy dělal/a něco poprvé a co to bylo?“ či „Považuješ tohle město za anonymní?“. Na stránky je také možné nahrávat fotografie či videa.  

 

Od spuštění projektu se nám dostalo na 70 tisíc výpovědí, které nádherně poukazují na jedinečnost každého z nás. Mnohé si protiřečí, jiné se opakují – časté jsou například zmínky o pocitu samoty či neporozumění. Lidé – možná  i díky skutečnosti, že je projekt anonymní – s námi sdílejí své největší obavy, tajemství nebo naopak zasílají svoji poezii, kresby či dokonce krátké filmy. Jde o neuvěřitelnou sbírku názorů zprava doleva, všemožných pocitů, uměleckých vyjádření a myšlenkových pochodů.  

 

Na pozadí vzniku projektu stojí tři základní aspekty – prvním z nich je naše snaha o vytrhnutí náhodných lidí z každodenní šedi, druhým je jakýsi boj proti exkluzivitě vystavování umění v galeriích prostřednictvím vystavování ve veřejném prostoru a třetím je naše touha propojit společnost a poukázat na skutečnost, že si v tomto na první pohled odcizeném světě můžeme být daleko blíž, než se občas zdá. 

 

Díky vaší odvaze sdílet mnohdy nesdělitelné tento projekt stále roste. Za jeho fungováním v současné době stojí 13členný tým. V prosinci 2022 jsme dokončili vydání čtyřdílné PRAHO! publikace a v dubnu 2023 jsme otevřeli naši vůbec první realizaci, kterou je interaktivní podchod pod tramvajovou zastávkou Vychovatelna. Projektu se neustále věnujeme, navazujeme nové spolupráce a realizujeme větší instalace ve veřejném prostoru, díky kterým umění ve městě posouváme ještě blíže k vám. 

 

Tato instalace nesoucí název QUEER ALL YEAR je zatím vůbec tou největší z nich. Vznikla ve spolupráci s lidskoprávním aktivistou Kryštofem Stupkou a ilustrátorem Petrem Polákem, za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, TSK a programu GHMP – Umění pro město.

Vyjádření autorů a spoluautorů

 

Za vznikem realizace stojí PRAHO! project ve spolupráci s lidskoprávním aktivistou Kryštofem Stupkou a ilustátorem Deníku N Petrem Polákem. Na otázky “Jakou roli pro Tebe hraje sociální přesah v umění?” a “Proč je dobré revitalizovat veřejný prostor?” odpověděli:

 

Annamarie Čermáková – zakladatelka PRAHO! projectu

 

Annamarie Čermáková vystudovala obor dokumentární režie na Stockholm University of the Arts. Ve své tvorbě se dlouhodobě věnuje umění s přihlédnutím k aktuálnímu dění ve společnosti. PRAHO! project založila na podzim roku 2021. Jeho základní princip měl původně sloužit jako podklad pro filmový scénář.

 

Jakou roli pro Tebe hraje sociální přesah v umění?

 

Propojování umění se sociálním přesahem představuje pro moji tvorbu klíčovou roli. I když má nikdy nepřečtený dopis či nikdy neshlédnutý film své kouzlo, je pro mne důležité tvořit s myšlenkou na lidi, kterých se má tvorba dotkne. I proto ve své práci pravidelně reflektuji aktuální dění ve společnosti a v některých případech, do kterých jistě zapadá i PRAHO! project, společnost přímo zvu k participaci. 

 

Proč je dobré revitalizovat veřejný prostor?

 

Veřejný prostor – na rozdíl od nespočtu jiných míst – tu vždy byl, je a, minimálně doufám, bude i nadále pro všechny z nás. I z toho důvodu vnímám za důležité jej dlouhodobě kultivovat a přizpůsobovat aktuální době, ve které se jako společnost nacházíme. A to rozhodně ne pouze z pohledu uměleckého ale například také klimatického.

 

 

Kryštof Stupka – lidskoprávní aktivista, spoluautor realizace

 

Kryštof Stupka je bývalý Mladý delegát ČR do OSN, obhájce lidských práv a LGTBQ+ aktivista. Vystudoval práva a politologii na SciencesPo Paris a aktuálně se specializuje na právo EU a práva LGBTQ+ lidí. Kryštof je člen vládního Výboru pro práva LGBTI+ osob a aktivně pracuje na zlepšení práv queer lidí v České republice a EU a zasazuje se o vzdělávání mladých lidí v progresivních tématech.

 

Jakou roli pro Tebe hraje sociální přesah v umění?

 

Zahrnutí sociálního aspektu do umění je klíčové, protože z umění je prostředkem dialogu, uvědomění a změny. Tento proces umožňuje umění překročit estetickou rovinu a rezonovat na lidské úrovni, řešit naléhavé společenské problémy a zvyšovat porozumění. Proto chceme vytvořit prostor, který kolemjdoucí povede ke zpochybnění předsudků, změně vnímání a podpoře přijetí LGBTQ+ lidí. Umění nám umožňuje promlouvat přímo k lidem, usnadňuje konverzaci o queer komunitě a uvnitř ní, a stává se tak důležitým a jedinečným pojítkem.

 

Proč je dobré revitalizovat veřejný prostor?

 

Vdechujeme tím nový život sdíleným prostorům. PRAHO! project, Prahu nejen zkrášluje, ale dělá ji inkluzivnější prostřednictvím dialogu. Revitalizované veřejné prostory mohou sloužit jako živoucí svědectví rozmanitosti a odolnosti, neustále se vyvíjet a inspirovat dialog v rámci společnosti. Zajišťují také zviditelnění marginalizovaných skupin a posilují pocit bezpečí a přijetí, čímž se z veřejných prostor stávají aktivní hybatelé společenských změn a inkluze.

 

 

Petr Polák – ilustrátor, spoluautor realizace

 

Petr Polák v roce 2023 dostudoval na UMPRUM v Ateliéru Ilustrace a grafiky. Momentálně kreslí karikatury pro Deník N, za které na jaře dostal Novinářskou cenou v kategorii Nejlepší česko-slovenský vtip, komiks a karikatura. Baví ho umění, hudba (hlavně funk a soul), architektura.

 

Jakou roli pro Tebe hraje sociální přesah v umění?

 

Je to důležité, protože umění má moc k důležitým společenským otázkám přitáhnout pozornost. Funguje to i naopak, silný námět dokáže přitáhnout pozornost k umění. Pokud však autor uchopuje výrazné téma jenom kvůli pozornosti, hrozí, že se diskuze o daném problému vyprázdní. Ale upřímnost se v umění většinou pozná.

 

Proč je dobré revitalizovat veřejný prostor?

 

Protože kvalitní veřejný prostor s sebou přínáší život. Není pouze průchodištěm, ale místem společenského kontaktu, pohody a prohlubování vztahu k vlastnímu městu.

Partneři realizace

Hlavní partneři

Partneři

Odborní partneři

Strategičtí partneři

Mediální partneři

Partneři vernisáže

Kontakty

 

PRAHO! project

Kontakt pro novináře

  • karel@prahoproject.cz, +420 725 500 505

Mediální servis