PRAHO! 1/4

Jaro

Na jarní rovnodennost, která tento rok připadá na 20. března, vyjde první ze čtyř publikací projektu PRAHO! Stejně jako u projektu v ulicích, i zde se bude jednat o snahu zkombinovat jakýsi lidský přesah s uměním a poukázat na skutečnost, že umění samotné může nést různé formy. Hlavní složkou každé publikace budou již zmíněné výpovědi. Těch na čtenáře bude čekat několik set. Výpovědi samotné jsou vybrány způsobem, který poměrně chytře naráží snad na všechna přestavitelná témata, která jsou pro dnešní společnost více či méně aktuální. 

V rámci každého dílu navíc navazuji spolupráci se studenty uměleckých škol jako je AVU, UMPRUM či FAMU. Ti stojí za ilustracemi či fotografickými koncepty jednotlivých dílů. Grafické zpracování, sazbu a tisk má na starost studio Voala

V každém díle nebudou chybět ani pro Prahu tak typické artefakty jako staré mapy nočních spojů města či charakteristické vůně této metropole. Nebude se tedy jednat pouze o běžnou práci s papírem, mojí snahou je jít za klasické pojetí tohoto materiálu a posunout jeho hranice dál. Ke čtenáři by se tak měla dostat nejen koncová informace a vizuální potěšení, každý svazek by měl navíc představovat možnost jakési vjemové interakce na různých rovinách. První číslo bude například obsahovat vůni jara v Praze. 

Součástí každého dílu bude také prostor pro kreativní vyjádření každého čtenáře, nebude chybět ani slovo několika odborníků. Další přidanou hodnotu představuje samolepkový arch, díky kterému bude mít čtenář možnost přímo navázat na hlavní myšlenku projektu a do celého procesu se aktivně zapojit.

Hlavním tématem publikace je snaha o nastavení jakéhosi pomyslného zrcadla pražské – a kolikrát spíš české – společnosti. Domnívám se, že celý obsah je nesmírně lidský a ať už má každý z nás názor jakýkoliv, existuje veliká šance, že ve výpovědích nalezne porozumění a velice možná i prostor pro sebereflexi. 

Každý díl bude vycházet jednou za tři měsíce, konkrétně na každou rovnodennost či slunovrat, a bude tak zastupovat roční období, ve které se v danou chvíli budeme jako společnost nacházet. Každý díl bude sloužit jako aktuální výpověď Prahy pro Prahu, města pro město. 21. prosince 2022, kdy vyjde díl poslední, bude mít čtenář možnost nahlédnout do celého roku myšlenkových pochodů a pocitových map společnosti, která spolu s ním neoddělitelně přispívá k atmosféře celé Prahy. 

V publikaci je navíc ukryto několik interaktivních částí, z nichž jedna, ve chvíli, kdy se všechny čtyři díly dají k sobě a utvoří knihu, povede na další pokračování celého projektu PRAHO!

Jednotlivé díly budou k dostání na webových stránkách a v mnohých kavárnách či uměleckých institucích po celé Praze. Zatím se bude jednat o edici prvních 500 kusů. Každý bude originální, každý na sebe – díky promyšlené ilustraci vazby – bude dokonce navazovat. 

Publikace 4/4 – zima je k zakoupení na tomto odkazu, celá čtyřdílná edice potom zde