CHCI TI ŘÍCT | I WANT YOU TO KNOW

aneb laskavost v oběhu | kindness in circulation

PRAHO! project od roku 2021 realizuje umělecké intervence ve veřejném prostoru, a to včetně umisťování samolepek s poezií a QR kódy. Právě díky nim se nám do dnešního dne podařilo nasbírat desetitisíce výpovědí.

Na pozadí vzniku stojí tři základní aspekty – prvním z nich je naše snaha o vytrhnutí náhodných lidí z každodenní šedi, druhým je boj proti exkluzivitě vystavování umění v galeriích prostřednictvím intervencí ve veřejném prostoru a třetím, v současné chvíli tím nejdůležitějším, je touha propojit společnost dohromady a poukázat na skutečnost, že si v tomto na první pohled odcizeném světě můžeme být daleko blíž, než se na první pohled zdá.

Přemýšleli jsme, jak v širší veřejnosti komunikovat čas Vánoc pohledem PRAHO! projectu. Protože si uvědomujeme, že každý z nás vychází z jiného kulturního a religiózního prostředí, chtěli jsme zvolit nenásilnou a inkluzivní formu spojující všechny. 

Naší snahou je tímto způsobem šířit laskavost a obdarovat druhé. Chceme, aby si každý uvědomil, že na nic není sám a že i špatné časy mají svou dobu expirace. Smutek se lépe snáší v případě, že ho máme s kým sdílet. A stejné je to i s radostí.

Proto bychom chtěli, aby sis utrhl/a kartičku, kterou v tuto chvíli nejvíc potřebuješ. A ve chvíli, kdy to budeš cítit, ji můžeš poslat další osobě, a to ať už náhodné či blízké.

Tímto krokem můžeme společně posílat dál pozitivní energii i v novém roce, a vytvářet tak příjemnější město k životu. 

PRAHO! project has been creating  art installations in public space since 2021, including the placement of stickers with poetry and QR codes. Thanks to them, we have managed to collect tens of thousands of peoples confessions.

There are three main ideas behind the creation of this project – the first is our desire to help random people step away from the dullness of everyday life; the second is to fight against the exclusivity of exhibiting art in galleries by placing it in public spaces; and the third (the most important one at the moment) is the desire to connect society together and point to the fact, that we could be much closer to each other in this estranged world, than it seems.

We thought about how we can express how we (as PRAHO! project) view Christmas time. Because we’re aware we’re all from different cultural backgrounds and regionals, we decided to choose an inclusive approach that involves everyone.

Our aim is to spread kindness and give to others. We want everyone to realize that they’re not alone and that even harder times have an expiration date. Sadness is better borne when we have someone to share it with. And it works the same way with joy.

That’s why we want you to pick the card you need most at this moment. When you feel like it, you can send it to the next person, whether someone random or close.

This way, we can continue to spread positive energy through the new year together and create a more pleasant environment to live in.