CHCI TI ŘÍCT | I WANT YOU TO KNOW

aneb laskavost v oběhu | kindness in circulation

PRAHO! project od roku 2021 realizuje umělecké intervence ve veřejném prostoru, a to včetně umisťování samolepek s poezií a QR kódy. Právě díky nim se nám do dnešního dne podařilo nasbírat desetitisíce výpovědí.

Na pozadí vzniku stojí tři základní aspekty – prvním z nich je naše snaha o vytrhnutí náhodných lidí z každodenní šedi, druhým je boj proti exkluzivitě vystavování umění v galeriích prostřednictvím intervencí ve veřejném prostoru a třetím, v současné chvíli tím nejdůležitějším, je touha propojit společnost dohromady a poukázat na skutečnost, že si v tomto na první pohled odcizeném světě můžeme být daleko blíž, než se na první pohled zdá.

Přemýšleli jsme, jakým dalším způsobem můžeme ve veřejném prostou šířit pozitivní náladu a laskavost. Rozhodli jsme vytvořit sadu komplimentů a pozitivních afirmací, které jsme zpracovali dvěma způsoby. Prvním z nich jsou malé kartičky ve tvaru čtverce. Tyto kartičky rozdáváme náhodným lidem po Praze, přičemž naší snahou je tímto způsobem šířit laskavost a obdarovat druhé. Druhý způsob zpracování je forma trhacího plakátu. Na tyto plakáty je možné narazit ve veřejném prostoru v Praze s výzvou, aby si člověk utrhl kartičku, kterou v danou chvíli zrovna nejvíce potřebuje.

Na zadní straně kartičky s komplimenty je i QR kód, pod kterým se lidí ptáme, jak se k nim kompliment dostal.

Chceme, aby si každý uvědomil, že na nic není sám a že i špatné časy mají svou dobu expirace. Smutek se lépe snáší v případě, že ho máme s kým sdílet. A stejné je to i s radostí.

Proto bychom chtěli, aby sis utrhl/a kartičku, kterou v tuto chvíli nejvíc potřebuješ. A ve chvíli, kdy to budeš cítit, ji můžeš poslat další osobě, a to ať už náhodné či blízké.

Tímto krokem můžeme společně posílat dál pozitivní energii, a vytvářet tak příjemnější město k životu.

PRAHO! project has been creating artistic interventions (including placing stickers with poetry and QR codes) in public space since 2021. Thanks to them, we have managed to collect tens of thousands of confessions.

There are three main ideas behind the creation of this project – the first is our desire to help random people step away from the dullness of everyday life; the second is to fight against the exclusivity of exhibiting art in galleries by placing it in public spaces; and the third (the most important one at the moment) is the desire to connect society together and point to the fact, that we could be much closer to each other in this estranged world, than it seems.

We were thinking about other ways how we can spread positivity and kindness in public space. We decided to create a set of compliments and positive affirmations, which we share in two ways. The first is small cards in the shape of a square. We hand out these cards to random people around Prague, and our aim is to spread kindness and give to others. The second is a form of a tear-off poster. These posters can be found in public spaces in Prague with the invitation to tear off the card that one needs most at that moment.

On the back of the compliment card there is also a QR code asking people how did the compliment find them.

We want everyone to realize even bad times have an expiration date. It is better to process sadness when we have someone to share it with. And it it’s the same with joy.

That’s why we’d like you to tear off the card you need most at this moment. And when you feel like it, you can send it to the next person, whether a stranger or someone close to you.

By taking this step together, we can spread out positive energy and create a more pleasant city to live in.