PRAHO! PROJECT & OBROK

Od roku 2021 realizujeme umělecké intervence ve veřejném prostoru, a to včetně umisťování poezie s QR kódy, které odkazují na nejrůznější otázky. Díky nim se nám do dnešního dne podařilo nasbírat desetitisíce výpovědí. Tyto výpovědi se následně zpracovávají v dalších instalacích a usilují tak o vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení niterných myšlenek a autentických pocitů. Zároveň se snažíme o propojování společnosti a poukázat na skutečnost, že si v tomto na první pohled odcizeném světě můžeme být daleko blíž, než se na první pohled může zdát.

Při vstupu jsi od nás dostal/a kartičku s otázkou. Spojujícím tématem těchto otázek jsou tvé osobní výzvy, pocity, ale také postoje v rámci skautingu a společnosti jako takové.   Na obdrženou kartičku můžeš zaznamenat svou odpověď a následně ji vhodit do našeho sběrného boxu na info stánku Obroku. 

V areálu můžeš najít také 5 typů plakátů, přičemž každý nese unikátní výpověď a QR kód, pod kterým se skrývají vždy tři různé otázky, na které nám můžeš taktéž odpovědět. Zde se Tě ptáme na témata spojená se svobodou, bezpečím a přístupu sám k sobě a společnosti. 

Budeme rádi, když se do projektu zapojíš a předem Ti děkujeme za případnou důvěru.

1
2
3
4