O PROJEKTU

Skrze umisťování poezie do veřejného prostoru města si projekt klade za cíl navázat dialog s místními obyvateli a zbořit tím určitý pocit odcizení. Další snahou je poukázat na různé perspektivy a vnímání stejného místa — cílem je započít jakousi diskuzi vedoucí k dalšímu uměleckému vyjádření.

Iniciátoři zároveň chtějí vyvrátit zažitou představu o tom, že umění patří do uzavřených galerií. Veřejný prostor, stejně jako umění samotné, je určen pro všechny. I z toho důvodu celý projekt probíhá v ulicích. Všude kolem nás.

Projekt PRAHO! vznikl v říjnu 2021 a k této chvíli iniciátoři evidují na 2,500 přijatých výpovědí.