O AUTORECH

Jeden ze základních aspektů, o které se projekt od začátku opírá, je naše snaha poukázat na skutečnost, že si v tomto na první pohled mnohdy odcizeném světě můžeme být daleko blíž, než se občas zdá. Sdílení, prostřednictvím odpovídání na poezii umístěnou ve veřejném prostoru, nám k dosažení tohoto cíle pomáhá. Celý projekt je daleko více o Vás, Vašich názorech, vzpomínkách či nápadech, než-li je o nás. I z toho důvodu jsme se rozhodli zůstat v anonymitě. Projekt se ovšem rychle rozrůstá a my si uvědomujeme důležitost osobní roviny našeho počínání. I proto jsme se Ti postupně rozhodli jednotlivé členy projektu alespoň lehce začít poodhalovat.

Každý z nás na projektu pracuje dobrovolně a veškeré obdržené peníze investujeme do dalšího fungování projektu. Nikdo z nás si nenárokuje právo na honorář.

Annamarie
zakladatelka projektu

Veronika
spoluzakladatelka

Kateřina
spoluzakladatelka

Klára
členka

Ema
členka

Apolena
členka

Kubo
člen

Nina
členka

Kristina
členka

Jakub
člen