MANIFEST

VIZE

Skrze umění a upřímná slova navracíme městu jeho lidskost.

POSLÁNÍ

Usilujeme o vytvoření prostoru pro sdílení niterných myšlenek a autentických pocitů za účelem dalšího propojování společnosti. Snažíme se poukazovat na skutečnost, že si v tomto na první pohled odcizeném světě můžeme být daleko blíž, než se občas zdá.

Věříme v sílu umění jako nástroje, který podňěcuje kreativitu, inspiraci a nové perspektivy vnímání světa. Usilujeme o dostupnost vystavování umění takovým způsobem, aby bylo přístupné všem, a to neustále.

Naším cílem je spojovat jednotlivé obyvatele a podporovat společenskou soudržnost. I z toho důvodu vytváříme prostor pro dialog, porozumění a setkávání se napříč různými skupinami lidí. Otevíráme prostor pro diverzitu a různorodost uměleckého vyjádření. Věříme, že právě v různosti se skrývá inspirace a možnost objevování nových horizontů.

Usilujeme o to, abychom lidem dávali možnost unikat z rutiny a monotónnosti každodenního života. Skrze umělecký prožitek se snažíme otevírat nové perspektivy, přinášet radosti a povzbuzovat kreativní potenciál. Věříme, že umění může měnit životy a dlouhodobě přispívat k osobní transformaci i využití veřejného prostoru.

Našeho poslání dosahujeme prostřednictvím inovativních uměleckých výstupů, které propojují umělce, komunitu a veřejnost. Snažíme se inspirovat a poukazovat na krásu a hodnotu umění takovým způsobem, abychom svět kolem sebe prožívali s větší otevřeností a porozuměním.

Chceme přinášet pozitivní impulsy a přispívat k životaschopné a kulturně bohaté společnosti.

HODNOTY PROJEKTU

Náš projekt stojí na čtyřech fundamentálních pilířích – hodnotách. Ty jsou pevným základem a oporou pro veškerou naši činnost i jednání. Navzdory variabilitě jednotlivých hodnot se v našem fungování spojují v jedno, vzájemně se nevylučují a naopak se doplňují. Unikátnost těchto hodnot a jejich propojení je klíčem k jedinečnosti celého projektu.

 • Kreativita: tvořivost – objevování – inspirace
  • Inspirují nás nápady a kreativita každého člověka. Skrze sdílení tvorby inspirujeme okolní svět k tvořivějšímu myšlení. Neustále se snažíme objevovat a vidět svět z dosud neprobádaných perspektiv. Věříme, že umění může otevřít dveře ke zvídavosti a novým způsobům vnímání světa. 
  • projev hodnoty v praxi
   • Hledáme nové příležitosti v kontextu témat, technik, způsobů zpracování a prostoru, do kterého výsledky naší práce implementujeme.
   • Dáváme prostor novým umělcům.
   • Pátráme po nových formách vyjádření a komunikace s obyvateli města.
   • Naše práce je hravá a interaktivní, a to na vnitřní i vnější rovině fungování projektu.
 • Lidskost: pospolitost – propojení – přátelskost  
  • Našimi aktivitami podporujeme společenskou soudržnost, pospolitost, porozumění a otevíráme dialog napříč různými skupinami lidí. Stíráme pocit osamocení a poukazujeme na skutečnost, že si i v tomto zdánlivě odcizeném světě můžeme být blíž, než se na první pohled občas zdá.
  • projev hodnoty v praxi
   • V rámci naší činnosti zveřejňujeme výpovědi a prolínáme je interaktivními aktivitami, které otevírají diskusi a dále propojují.
   • Nalézáme spojitost mezi názory a výpověďmi, které jsou ze své povahy odlišné. Nabízíme možnost propojení a pochopení obou stran.
   • V rámci vnitřního fungování týmu pro nás vzájemné vztahy představují víc, než úspěch. Jsme skupina, kterou dohromady spojuje přátelství a společná vize. Nedílnou součástí naší komunikace je vzájemná laskavost a decentralizovaný přístup, v rámci kterého má každý právo projevit svůj názor. Osobní setkávání a společné tvoření pro nás představují klíčový aspekt.
   • V rámci jednotlivých uměleckých výstupů otvíráme témata, která jsou křehká, lidská a citlivá.
 • Inkluze: otevřenost – diverzita – dostupnost
  • Otevíráme prostor a náruč lidem, nápadům, různorodým uměleckým vyjádřením a perspektivám. Diverzitu vítáme v jakékoli podobě a pracujeme s ní jako s klíčovým prvkem odrážejícím barevnost společnosti. Plnou a opravdovou hodnotu naší umělecké činnosti vnímáme až v okamžiku, kdy je přijímaná pozorovatelem, který ji svými myšlenkami či akcí dále obohacuje a transformuje.
  • projev hodnoty v praxi
   • Podporujeme umělce z různých kulturních, sociálních a etnických prostředí, a vytváříme tak pestrou a inspirativní uměleckou scénu.
   • Potencionální participanty se snažíme oslovovat bez rozdílu.
   • Tvoříme online i offline.
 • Svoboda: inovace – osvobození – volnost
  • Pomáháme od rutiny a monotónnosti každodenního života. Věříme v sílu sdílení myšlenky a umění jako nástroje pro osobní transformaci. Otevíráme prostor pro různorodé názory, perspektivy a vyjádření, a to vše s respektem k individuálním hranicím a jinakosti. 
  • projev hodnoty v praxi
   • V naší tvorbě sdílíme širokou paletu názorů bez ohledu na naši vlastní preferenci.
   • V rámci vnitřního fungování má každý svobodu sdílet své myšlenky a realizovat se svým vlastním způsobem.
   • Záměr celého projektu je svobodný a neexistuje hranice, která by určovala jeho konečný stav.

Manifest v .pdf podobě je ke stažení na tomto odkazu.