PRAŽSKÉ ŽIDLE A STOLKY

Spolupráce projektu PRAHO! a organizace Kreativní Praha

PRAHO! project funguje ve veřejném prostoru města již přes rok. Jeden z důležitých aspektů stojících na pozadí celého projektu je naše snaha o poukázání na nedostatek volných ploch pro legální implementaci umění do veřejného prostoru. I z toho důvodu máme nesmírnou radost z nově navázané spolupráce s organizací hlavního města Prahy nesoucí název Kreativní Praha. Tato organizace se dlouhodobě snaží o koncepční rozvoj kultury, zároveň podporuje kulturní a kreativní odvětví a rozvíjí hlavní město skrze mnohé projekty související s veřejným prostorem.

Projekt Pražské stolky & židle oživuje náměstí, náplavky, ulice, parky, vnitrobloky či předprostory veřejných budov už více než 6 let. Počet židlí během fungování projektu postupně rostl ze 300 na přibližně 2 000, počet lokalit z 8 na 120. Oproti tradičnímu městskému mobiliáři, jako jsou například napevno umístěné lavičky, se tyto židle dají jednoduše přesunout, což nabízí kolemjdoucím možnost používat veřejný prostor jinak, a díky tomu jej vnímat z nových perspektiv. 

Je přirozené, že se takovýto živý mechanismus chce dále vyvíjet, a spojením s projektem PRAHO! vstupuje do veřejného prostoru zase o trošku dál. I z toho důvodu je od této chvíle součástí mnohých stolků po celém městě i elegantní nálepka s QR kódem.

Na rozdíl od běžného působení projektu PRAHO!, jenž se skrze umisťování autorské poezie do veřejného prostoru města snaží o komunikaci s náhodnými kolemjdoucími, budou tyto samolepky koncipované formou otázek. Těch na kolemjdoucí čekají desítky. Po naskenování každé z nich se čtenáři naskytne možnost zodpovědět několik otázek pocitového a městského rázu.

Snaha o navázání osobní komunikace, kterou bude prostředí každého umístěného stolečku s vylepenou básní nabízet, se dá považovat za primární snahu této spolupráce. Proto se příště nebojtw na základě položených otázek na každém stolečku navázat diskuzi s ostatními přísedícími – ať už je znáte či ještě nikoli. Sdílení s ostatními je totiž něco, co Praze může dlouhodobě jenom pomoci.

A pokud chceš svoje názory sdílet i s námi, můžeš tak učinit pomocí krátkého formuláře níže.