CO JE PŘEDSUDEČNÉ NÁSILÍ?

In Iustitia /Klára Kalibová & Petra Vytejčková/ - Odborný partner umělecké realizace Queer All Year

Předsudečné násilí je násilí motivované předsudky pachatele vůči napadenému. Útočník si vybírá poškozeného kvůli jeho určité nezměnitelné charakteristice. Předsudečné násilí se může projevit ve formě nadávek, obtěžování, zastrašování a nátlaku, psychického násilí, sexuálního útoku, fyzického násilí, kyberšikany či teroristického útoku.

Předsudečné útoky zasahují základní lidská práva a některé z jejich forem jsou považovány za trestné činy. Podstatou stíhání předsudečných trestných činů je navýšení trestní sazby zhruba o třetinu v případě, že se prokáže předsudečná motivace pachatele. Zvýšením trestní sazby ale český zákon před předsudečným násilím chrání pouze pět skupin, a to lidi napadené kvůli barvě pleti, rase, etnické příslušnosti, národnosti, víře nebo ateismu a politickému přesvědčení. Na lidi napadené pro sexuální orientaci, pohlavní identitu, věk či zdravotní postižení zákon nepamatuje.

LGBTQ+ lidé dlouhodobě patří ke skupinám nejvíce ohroženým předsudečným násilím. Podle Agentury EU pro základní práva (FRA) se v posledních pěti letech stalo terčem fyzického nebo sexuálního předsudečného násilí 11 % LGBTQ+ lidí. Podle FRA jsou také LGBTQ+ lidé častěji obětí fyzického násilí, obtěžování i spotřebitelských podvodů. Dle průzkumu Kanceláře veřejného ochránce práv se s vyhrožováním, zastrašováním nebo obtěžováním z důvodu své sexuální orientace či genderové identity setkalo 55 % LGBTQ+ osob. Z dat In IUSTITIA je navíc patrné, že v uplynulých dvou letech počet útoků motivovaných předsudky vůči LGBTQ+ lidem vzrostl – zatímco v sedmiletém období od roku 2014 do roku 2021 In IUSTITIA zaznamenala 60 takových incidentů, pouze za poslední dva roky, od konce května 2021 do května 2023, eviduje 114 takových incidentů. Tato čísla jsou zároveň pouhou špičkou ledovce, protože okolo 90 % homofobních a transfobních útoků zůstává nenahlášeno.

In IUSTITIA se jako jediná organizace v ČR komplexně zabývá předsudečným násilím, monitoruje ho a pomáhá jeho obětem. Pokud jste předsudečný útok sami zažili, neváhejte se ozvat. I pokud nestojíte o pomoc poradny, nahlášení incidentu má smysl, protože In IUSTITIA pomůže s monitoringem předsudečných útoků, který může sloužit jako jeden z podkladů například i pro legislativní změny. Nahlásit útok můžete anonymně a online, přes formulář na našich webových stránkách.