PRAHO 1/4

Jaro

Na jarní rovnodennost, která tento rok připadá na 20. března, vychází první ze čtyř publikací projektu PRAHO! Stejně jako u projektu v ulicích, i zde autoři vychází ze snahy zkombinovat umění s jakýmsi lidským přesahem a poukázat na skutečnost, že umění samotné může nést různé formy. Hlavní složku každé publikace tvoří nasbírané výpovědi. Ty jsou vybrány způsobem, který poměrně citlivě naráží snad na všechna přestavitelná témata, která jsou pro dnešní společnost více či méně aktuální. 

Hlavním tématem publikace je snaha o nastavení jakéhosi pomyslného zrcadla pražské – kolikrát spíš české či československé – společnosti. Celý obsah je nesmírně lidský a ať už má každý z nás názor jakýkoliv, existuje veliká šance, že ve výpovědích nalezne porozumění a dost možná i prostor pro vlastní sebereflexi. 

Na jednotlivých dílech spolupracují studenti uměleckých škol jako je AVU, UMPRUM či FAMU. Ti stojí za ilustracemi či fotografickými koncepty jednotlivých dílů. Fotografický koncept první publikace vychází – pro tuto dobu velice relevantně – z událostí Pražského jara.

V první publikaci nechybí ani pro Prahu tak typické artefakty jako staré mapy nočních spojů města či charakteristická vůně této metropole. Nejedná se tedy pouze o běžnou práci s papírem, naší snahou je překročit klasické pojetí tohoto materiálu a posunout jeho hranice dál. Ke čtenáři by se tak měla dostat nejen koncová informace a vizuální potěšení, každý svazek by měl navíc představovat možnost určité vjemové interakce na různých rovinách. Ilustrace prvního dílu jsou například rozšířené o virtuální realitu.

Součástí publikace je také prostor pro kreativní vyjádření každého čtenáře a nechybí ani slovo několika odborníků. Další přidanou hodnotu představuje samolepkový arch, díky kterému má čtenář možnost přímo navázat na hlavní myšlenku projektu a do celého procesu se aktivně zapojit.

První publikace vychází v edici 500 kusů. Každý je originální, jednotlivé výtisky na sebe – díky promyšlené ilustraci vazby – dokonce navazují. V publikaci je navíc ukryto několik interaktivních částí, z nichž jedna, ve chvíli, kdy se všechny čtyři díly dají k sobě a utvoří knihu, povede na další pokračování celého projektu PRAHO!

Jednotlivé publikace vychází vždy jednou za tři měsíce, konkrétně na každou rovnodennost či slunovrat. Zastupují tak roční období, ve kterých se v danou chvíli jako společnost nacházíme. Každý díl bude sloužit jako aktuální výpověď Prahy pro Prahu, města pro město.

21. prosince 2022, kdy vyjde díl poslední, bude mít čtenář možnost nahlédnout do celého roku myšlenkových pochodů a pocitových map společnosti, která spolu s ním neoddělitelně přispívá k atmosféře celé Prahy.

Publikace se dá zakoupit buď online na tomto odkazu nebo v distribučních místech po celé Praze a v Bratislavě. Jejich kompletní seznam naleznete zde.