DOTEKY PRAHY!

Spolupráce projektu PRAHO! a iniciativy Studentská Hybernská

Aktuální instalace pracuje s formátem textu. Na pravé straně od Tebe visí průhledná krabička s bílými čtverci; jeden si vezmi, napiš na něj svou odpověď či reaguj již na pověšené myšlenky a tu svou potom nalep kamkoli na plochu instalace – jen prosíme, respektuj prostor otázky, QR kódu a log.

Každoroční výročí sametové revoluce představuje pro veřejný prostor Prahy jeden z nejdůležitějších dnů celého roku. Lidé míří do ulic, aby si připomínali událost vycházející z režimu, který se již nikdy nesmí opakovat.

Za roční působení PRAHO! projectu se nám podařilo nasbírat desetitisíce pocitů, emočních vyjádření a názorů, které někdy až mrazivě zprostředkovávají výpovědi občanů, společně s nimiž utváříme aktuální podobu tohoto města. Mnohé z nich se opírají o bývalý režim a nesvobodu s ním spojenou, která všechny, kteří tuto nelehkou dobu zažili, přímo ovlivnila. Břímě této doby si mnozí z nás nesou dodnes.

Pamatovat si svou historii představuje jeden ze základních předpokladů k tomu, abychom ji už nikdy nemuseli zažít znovu. I z toho důvodu jsme se do letošního výročí sametové revoluce rozhodli aktivně zapojit navázáním spolupráce se skvělou studentskou iniciativou Studentská Hybernská.

Ta na pražské scéně dlouhodobě zprostředkovává roli centra kultury, vědy, vzdělávání a inovací. Je určena pro setkávání studentů, umělců, vědců, výzkumníků, kreativců a inovátorů  s občanskou veřejností a aplikační sférou hlavního města Prahy. Celý kampus, pod který spolek Studentská Hybernská spadá, vznikl propojením Univerzity Karlovy a hlavního města Prahy.

Od 17. listopadu 2022 stojí na místě interaktivní realizace, jež si klade za cíl zprostředkovávat komunikaci prostřednictvím kreativního vyjádření – a to ať už kresby, fotografie či například zvuku. Lidé mají možnost na svoji tvorbu umístěnou na zdi vzájemně reagovat, a započít tak dialog vedoucí k dalšímu uměleckému vyjádření. Témata této instalace se budou každých několik týdnů měnit, první z nich však přímo vychází z událostí sametové revoluce a svobody s ní spojené.

Tato instalace je první realizací PRAHO! projectu, jež se odehrává jen a pouze v offline prostoru.