PO CELÉM SVĚTĚ JSOU LIDÉ NAPADÁNI ZA TO, KOHO MILUJÍ, NEBO KÝM JSOU.

Amnesty International /Žaneta Sladká/ - Odborný partner umělecké realizace Queer All Year

Být lesba, gay, bisexuál, trans*gender nebo intersex osoba v řadě zemí znamená, že jste v každodenním ohrožení života. Kdy to, kým jste, nebo to, koho milujete, může vést k tomu, že budete uvězněni, mučeni, stanete se obětí slovního nebo fyzického násilí či diskriminace. Například trest smrti za sex s osobou stejného pohlaví je v některých zemích stále na denním pořádku. 

Lidskoprávní hnutí Amnesty International dlouhodobě usiluje o ochranu a prosazování práv LGBTI+ osob po celém světě. Bojuje proti pronásledování, násilí a diskriminaci na základě sexuální orientace či genderové identity. 

V Čechách usilujeme o to, aby nikdo nebyl nediskriminován z důvodu sexuální orientace nebo genderové identity. Zasazujeme se o možnost stejnopohlavních párů uzavírat manželství a s ním nabýt všechna práva, která se k němu váží. Současně podporujeme zrušení podmínky kastrace trans* lidí při úřední změně pohlaví, protože by nikdo neměl být nucen ke kastraci jen proto, aby byla státem oficiálně uznaná jeho genderová identita. 

Protože queer práva jsou lidská práva.

Diskriminace a nenávist vůči LGBTI+ osobám může mít mnoho podob: od nadávek, šikany a násilí až po nepřijetí do zaměstnání, nájemního bytu nebo nedostupnost odpovídající zdravotní péče. Pride průvody a další protesty na podporu práv LGBTI+ osob jsou po celém světě běžně a často i násilně potlačovány a jejich účastnictvo zatýkano.

Mít odlišnou sexuální orientaci nebo genderovou identitu pro spoustu lidí znamená, že jsou vystaveni každodennímu tlaku a menšinovému stresu, což je dodatečný stres, kterému čelí společensky stigmatizované osoby v důsledku své menšinové pozice. A to má z dlouhodobého hlediska negativní dopad na fyzické i duševní zdraví a emocionální pohodu.

Nerovné zacházení, kterému čelí queer osoby může být založeno na:

  • sexuální orientaci (to, kdo vás přitahuje nebo koho milujete)
  • genderové identitě (jak se sami identifikujete, bez ohledu na pohlaví, které vám bylo přidělené při narození)
  • vyjádření genderu (jak vyjadřujete svůj gender, například prostřednictvím oblečení, barvy a délky vlasů nebo způsobů chování)
  • pohlavních znacích (například vaše genitálie, chromozomy, pohlavní orgány nebo hladiny hormonů)

Základní lidskoprávní dokument, ze kterého Amnesty International vychází, je Všeobecná deklarace lidských práv. Ta stanovuje, že všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv, a že každý bez rozdílu má všechna práva a svobody v ní zakotvené. Amnesty International proto usiluje o to, aby všichni lidé bez ohledu na svoji sexuální orientaci nebo genderovou identitu měli přístup ke svým lidským právům. Ačkoli Všeobecná deklarace lidských práv výslovně nezmiňuje sexuální orientaci nebo genderovou identitu, neustále se vyvíjející pojetí mezinárodní legislativy o lidských právech obsahuje široký výklad zahrnující práva a ochranu těchto práv pro LGBTI+ osoby kdekoli ve světě.

PŘÍBĚH HNUTÍ AMNESTY (www.amnesty.cz)

Amnesty je dobrovolným, apolitickým a nezávislým hnutím lidí, kteří bojují proti bezpráví i nesvobodě a usilují o dodržování lidských práv po celém světě. Není nám lhostejné porušování lidských práv a chceme se mu postavit. Vedeme kampaně, pořádáme veřejné akce i protesty, vzděláváme, zastáváme se obětí bezpráví a usilujeme o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství. Práce Amnesty se vždy zakládá na spolehlivém a nezávislém výzkumu.

Amnesty je mezinárodní hnutí. V současné době má 10 milionů členů a členek ve více než 150 zemích a regionech. Bez podpory a práce tolika lidí by se nám nikdy nemohlo dařit měnit svět k lepšímu. Výsledků dosahujeme i díky autoritě, kterou Amnestyzískala během 60 let své činnosti.