JAK FUNGUJE PRAHO! PROJECT?

Za dobu dvouletého fungování si projekt prošel velkým vývojem; a to ať už se týče svého vnitřního fungování či externích uměleckých výstupů. Na sociálních sítích fotografie a videa daných výstupů často sdílíme, rádi bychom se Ti ovšem přiblížili zase o trochu blíž. I proto jsme se rozhodli začít postupně poodkrývat, jak nezisková organizace PRAHO! project funguje a co za pečlivě plánovaným obsahem stojí. Pokud Tě podobný obsah zajímá, doporučujeme sledovat PRAHO! project také na Linkedin.

PRAHO! project začal na podzim roku ’21, a to vylepováním poezie ve veřejném prostoru Prahy. Od té doby se neustále rozrůstá,  vnitřní tým v současné době skýtá 18 členů a několik externistů a neustále navazujeme mnohé spolupráce a uskutečňujeme stále větší realizace ve veřejném prostoru.

Naším hlavním cílem je od počátku vidina vyššího cíle. Prostřednictvím našich intervencí usilujeme o vytrhávání lidi z každodenní šedi, neustále se snažíme vytvářet nové podněty k zamyšlení a vytváříme bezpečný prostor pro sdílení myšlenek a příběhů. Snažíme se o revitalizaci veřejného prostoru a prostřednictvím mnohých forem přinášíme umění k lidem, a to nejen obyvatelům Prahy.

Základem našeho fungování je diskuse. Pořádáme pravidelné schůzky a každý v projektu pracuje na agendě, která ho zajímá. Všichni členové projektu mají přístup k informacím napříč celým spektrem fungování. Ceníme si názoru každého z nás a věříme, že do projektu každý přináší svůj vlastní úhel pohledu.

Věříme, že jako projekt dále porosteme a budeme mít možnost nadále se věnovat nespočtu důležitých témat, které rezonují společností. Abychom i nadále věděli, jak v rostoucím týmu a s většími realizacemi fungovat, považovali jsme za nutné vytvořit manifest projektu. Ten dalšímu fungování projektu udává správný směr a pomáhá nám připomínat si naše zásady a poslání.

A protože jsme nezisková organizace, musíme kromě našich nápadů myslet také na financování a udržitelnost. Velmi nám záleží na zdroji peněz, které do projektu přichází. Svědomitě si vybíráme partnery takovým způsobem, aby souzněli s myšlenkami projektu, a abychom si zachovali stoprocentní svobodu v rozhodování. Proto jsou pro nás primárním zdrojem financí evropské, české a pražské granty, o které pravidelně žádáme. Získané finance používáme na výdaje spojené s celoroční činností projektu či konkrétními realizacemi ve veřejném prostoru. 

V současné chvíli usilovně pracujeme na další velké realizaci, o které můžeme prozradit zatím jediné – uvidíme se v sobotu, 13. dubna ’24!

Děkujeme, že jsi v tom s námi!