PROJEKT VSTUPUJE DO NOVÉ FÁZE

PRAHO! project se vyvíjí a my s ním. Co ale stálo na počátku jeho vzniku, jaký byl původní důvod k realizaci a co následný vývoj ovlivnilo natolik, že jeho aktuální fungování absolutně nekoresponduje s původním záměrem? Vše brzy odtajníme, do té doby bychom ale rádi připomněli ty nejdůležitější myšlenky, který projekt dnes a denně utváří a kdo ví, díky kterým možná právě i Ty čteš následující řádky. 

 

Žijeme v chaotickém a stále rychlejším světě, v rámci kterého má občas každý z nás tendence upadat do stereotypu. Umisťování poezie na náhodná místa ve veřejném prostoru představuje naši snahu proti této každodenní šedi aktivně bojovat.

 

Důležitý je i samotný výběr míst, na které projektovou poezii umisťujeme. Snažíme se touto formou přiblížit umění všem, a poukázat tak mimo jiné na skutečnost, že umění není exkluzivní a že tu bylo, je a nadále bude pro všechny.

 

A konečně ten nejdůležitější aspekt našeho počínání představuje naše touha propojovat – a to nejen v Praze – neznámé tváře dohromady, a poukázat tak na skutečnost, že si v tomto na první pohled odcizeném světě můžeme být daleko blíž, než se občas zdá.

 

PRAHO! project vznikl na podzim roku 2021. Tou dobou jsem do veřejného prostoru města začala umisťovat několik desítek básní ve formě samolepek, plakátům či billboardů.

 

Každý text nese kromě své myšlenky a očíslování také unikátní QR kód, který odkazuje na webové stránky s několika otázkami osobního či městského rázu jako například „Kvůli čemu vlastně ráno vstáváš?“, „Kdy jsi naposledy dělal/a něco poprvé a co to bylo?“ či „Považuješ tohle město za anonymní?“ a možností nahrát fotografie či videa.

 

Od spuštění projektu eviduji přes 40 tisíc výpovědí, které nádherně poukazují na jedinečnost každého z nás. Mnohé si protiřečí, jiné se opakují – časté jsou například zmínky o pocitu samoty či neporozumění. Lidé – i možná díky skutečnosti, že je projekt anonymní – se mnou sdílí své největší obavy, tajemství nebo naopak zasílají svoji poezii, kresby či dokonce krátké filmy. Jde o neuvěřitelnou sbírku názorů zprava doleva, všemožných pocitů, uměleckých vyjádření a myšlenkových pochodů.

 

Právě díky Vaší odvaze sdílet mnohdy nesdělitelné tento projekt stále roste. Za jeho fungováním v současné době stojí  13členný tým. Projektu se neustále věnujeme, v zimě jsme dokončili vydání čtyřdílné PRAHO! publikace, realizujeme větší instalace ve veřejném prostoru a navazujeme nové spolupráce, díky kterým umění ve městě posouváme ještě blíže k Vám. 

PRAHO! projekt vznikl v říjnu 2021. Důvod, proč jsem tehdy začala svoji autorskou poezii umisťovat do veřejného prostoru města, většina z Vás ještě nezná. 

Tou dobou jsem totiž studovala magistra dokumentární režie ve Stockholmu a celý tenhle nápad měl sloužit jako námět pro můj absolventský film. Jen po několika vyvěšených básních s QR kódy se mi ovšem začalo dostávat obrovského množství výpovědí. Právě v tu chvíli jsem si uvědomila, že bude daleko efektivnější zůstat u textového formátu. 

Proto jsem nápad natočit film odsunula do pozadí a tehdy jsem už se svým 13členným týmem – jenž jsem, mimochodem, téměř celý poznala prostřednictvím projektu – začala pracovat na vydání čtyřdílné publikace PRAHO! 

Každá publikace je naprosto unikátní a kromě tisíce otištěných výpovědí, jež tvoří majoritní část obsahu, na čtenáře čeká tvorba mladých českých a slovenských umělců, rozšířená realita, interaktivní procházky Prahou či například vůně a nespočet založených překvapení.

Při přiložení všech čtyř publikací dohromady se čtenář navíc dozví, kam se ve velice brzké budoucnosti projekt vydá.

Připomenutí těchto základních hodnot, které na pozadí projektu stojí, jsou velice důležité pro pochopení budoucího počínání celého projektu PRAHO!

Ten velice brzy poskočí o mílový krok dopředu a já jsem ráda, že u toho můžeme být spolu. Díky Vám všem, kteří projekt sledujete a aktivně podporujete. Díky patří také celému týmu, a to konkrétně Veronice, Apce, Klárce, Lucce, Natálce, Kubovi, Bětě, Jáchymovi, Kristině, Adéle, Emě, Magdaleně a našim externistům – Nině, Lukášovi, Kristýně a Terezii.

A co bude dál? Již brzy prozradíme víc, to nejdůležitější je už ovšem jasné – potkáme se 13. dubna 2023 v 18. hodin!