NOVÉ SPOLUPRÁCE

Projekt PRAHO! spatřil světlo světa před necelým rokem a už se může pyšnit nespočtem smysluplných spoluprací. V následujícím článků Vám představíme ty nejaktuálnější z nich – ať už proběhlé či chystané.

 

GALERIE EX POST – ANTI CONFLICT TEAM

 

V červenci 2022 vyhrál kolektiv PRAHO! open-call na nově připravovanou audiovizuální výstavu s názvem Anti Conflict Team, jež se během srpna konala v prostorách galerie Ex Post v centru Prahy. Tento projekt spojil české, ukrajinské a rusky mluvící umělce a vyzval je ke společné spolupráci na realizaci výstavy, jež si klade za cíl upozornit na klesající zájem veřejnosti o válku, která od února probíhá na Ukrajině, a pomocí všemožných uměleckých vyjádření tak podpořit další zájem o tamní aktuální dění.

 

Projekt PRAHO! pro výstavu vytvořil software, nástroj vox pop-uli, který návštěvníkům umožnil vyjádřit se přímo do prostoru expozice. Prostřednictvím zodpovězení sociologicko-osobní otázky do mikrofonu začala nahraná zvuková výpověď cirkulovat prostorem galerie. Návštěvník se tak mohl výstavy nejen zúčastnit, ale také se aktivně zapojit a pomocí svého hlasu sdílet názor na to, co se v současnou chvíli na Ukrajině odehrává.

 

Na výstavě se kromě projektu PRAHO! měli diváci možnost seznámit s tvorbou výtvarnice Luci Svobodové z České republiky, fotografa Maksyma Izotova z Ukrajiny a novomediální umělkyně Elizavety Marinove z Ruska.

 

Uvedení expozice doprovázela vernisáž, jejíž součástí byl i živý telemost spojující Kyjev, Prahu a další evropská města.

 

Galerie Ex Post vydala o výstavě vlastní článek, přečíst si jej můžete zde.

KNIHOBUDKA

V minulých měsících se nám podařilo navázat kráskou spolupráci s neziskovým projektem Knihobudka, jež si dlouhodobě klade za cíl proměňovat vysloužilé telefonické budky po celé Praze na malé bezplatné knihovny.

Projekt PRAHO! jednotlivé knihobudky zásobuje knihami, do kterých následně umisťuje autorskou poezii. Ta je též k vidění na stěnách těchto malých kouzelných knihoven rozmístěných po celém městě.

REKOLA A POLSKÝ INSTITUT

Od listopadu 2022 spouštíme novou spolupráci s naším dlouhodobým partnerem Rekola a novým, neméně důležitým partnerem, Polským instutem, jež je součástí Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky a jedním z dvaceti čtyř Polských institutů na celém světě. Tato instituce se dlouhodobě soustředí na propojování polské a české společnosti, a buduje tak vzájemné porozumění těchto bratrských kultur.

Letos uplynula dvě století od okamžiku, kdy vyšla sbírka Balady a romance polského autora Adama Mickiewicze. Ta způsobila romantickou revoluci v polské literatuře a přinesla do „vysoké“ poezie inspiraci slovanskými lidovými obřady a legendami, které Mickiewicz spojil s novou obrazností a citovostí. Romantické tvůrčí gesto změnilo způsob psaní, vnímání autora i vyjadřování toho, co cítíme.

A právě z toho důvodu vznikla spolupráce nesoucí název Praho, v srdce hleď! Po celé Praze bude od od 1. listopadu rozmístěno 50 básnických rekol, jež budou obsahovat autorskou poezii Mickiewicze. A protože Tě chceme nalákat do města, některé úryvky z básní tohoto velikána obsahují milé překvapení. Proto pokaždé, když některé z básnických rekol potkáš, neváhej naskenovat QR kód, který je součástí každé vystavené básně. Prvních deset nálezců totiž získá celodenní projížďku na rekolech pro dvě osoby zdarma. Všichni ostatní se navíc mohou zapojit do soutěže o sbírky současných polských básníků přeložených do češtiny.

KREATIVNÍ PRAHA – PRAŽSKÉ STOLKY & ŽIDLE

Téměř každý z nás se někdy setkal s tvorbou organizace Kreativní Praha. Ta se dlouhodobě věnuje koncepčnímu rozvoji kultury a podpoře kulturních a kreativních odvětví ve veřejném prostoru města. Projekt PRAHO! spojil síly s projektem Pražské stolky & židle, který pod tuto organizaci přímo spadá. 

Po celém městě jsou již od roku 2016 rozmístěné jednoduché černé stoly a židle s červeným logem Prahy. Oživují náměstí, parky, ulice, náplavky či dokonce předprostory veřejných budov. Oproti městským lavičkám se tyto židle dají jednoduše přesunout, což kolemjdoucím nabízí možnost veřejný prostor vnímat z nových perspektiv. K logu této organizace, jež je k vidění na každém stolečku, od prosince 2022 přibyde vždy jedna kulatá samolepka projektu PRAHO! vycházející ze společné spolupráce.

Na rozdíl od běžného působení projektu PRAHO!, jež se skrze umisťování autorské poezie do veřejného prostoru města snaží o komunikaci s náhodnými kolemjdoucími, budou tyto samolepky koncipované formou otázek. Těch na obyvatele čekají desítky. Po naskenování každé z nich se čtenáři naskytne možnost zodpovědět několik otázek pocitového a městského rázu. 

Tato spolupráce se ovšem prvotně snaží o navázání osobní komunikace, které bude prostředí každého umístěného stolečku s vylepenou básní nabízet. Proto se příště neboj na základě položených otázek na každém stolečku navázat diskuzi s ostatními přísedícími – ať už je znáš či ještě nikoli. Sdílení s ostatními je totiž něco, co Praze může dlouhodobě jenom pomoci.