ANONYMNÍ INTIMITA PRAHY

Na realizaci jednoho z našich doposud nejvýznamnějších projektů jsme spojili síly s iniciativou Zažít město jinak, spolkem Automat a Dopravním podnikem Prahy. Měsíce společné práce nakonec vyústily v realizaci interaktivní výstavy, jež je od 4. října 2022 k vidění ve vestibulu metra A ve stanici Můstek. 

 

Samotná výstava si klade za cíl oslovovat náhodné kolemjdoucí a pomocí někdy až jemně provokativních otázek ve čtenářích vyvolávat touhu být si  navzájem blíž, a společně tak postupně překonávat fyzické i mentální bariéry. Právě tato skutečnost představuje pro výstavu klíčové téma. Spolupráce, v rámci které celá realizace vznikla, totiž přímo navazuje na téma letošního ročníku Zažít město jinak – Bez bariér.

„Jedním ze záměrů výstavy je oslovit širokou veřejnost a nabídnout jiný pohled na místa, kudy každodenně procházíme a věnujeme jim jen okrajovou pozornost,“ říká jedna z kurátorek výstavy, Eliška Špálová, koordinátorka doprovodného programu Zažít město jinak. Právě i z toho důvodu – ostatně stejně jako samotný projekt PRAHO! – je výstava interaktivní. Kolemjdoucí mají pomocí vystavených výpovědí možnost nahlédnout do myslí obyvatel, spolu s kterými každodenně přispívají k chodu celého města, či pomocí QR kódů dokonce zodpovědět několik intimních otázek, a přispět tak k dalšímu vzájemnému sdílení. A protože je pro iniciátory výstavy nesmírně důležité poukazovat na skutečnost, že každý názor je v naší společnosti validní, je možné svoje vjemy, pocity či výpovědi sdílet i anonymně. Zúčastnění se tak mohou svěřit i s těmi nejtajnějšími myšlenkami. 

Výstava skýtá osm vitrín, z nichž se každá tématicky soustředí na jinou fyzickou, mentální či emocionální bariéru. Součástí jedné z nich je také zrcadlo, které nabízí možnost vyjádřit své aktuální pocity vizuálně. Iniciátoři výstavy si tedy nekladou za cíl přimět čtenáře sdílet své myšlenky pouze pomocí textu, nýbrž využít veškeré možné prostředky k vyjádření aktuálních pocitů. Kolemjdoucí jsou tak konfrontování se snahou iniciátorů o co nejkreativnější zaznamenání svých vnitřních procesů.

Ve vizuálu jsme pracovali s bariérou smyslové zkušenosti – zraku. I samotná textová podoba výstavy přitom odkazuje k mentální bariéře, kterou jazyk může představovat,” říká autorka vizuálního řešení a dlouhodobá výtvarná externistka projektu PRAHO!, Nina Sibinská. Zároveň také dodává, že pro implementaci celého projektu byl od začátku nesmírně důležitý citlivý přístup a snaha o maximální udržitelnost. I z toho důvodu výstava částečně pracuje s recyklovanými materiály z předešlých instalací projektu PRAHO!

V den uvedení výstavy proběhla na stejném místě také vernisáž, které se zúčastnilo na sto lidí. Právě ti měli jako první možnost na jednotlivé části celé výstavy reagovat. Jen za první večer se tak iniciátorům podařilo nasbírat desítky individuálních výpovědi, jež budou dále sloužit jako podklad pro další z plánovaných projektů PRAHO! Mimo jiné se ke čtenářům dostanou prostřednictvím čtvrté a zároveň poslední publikace PRAHO! 4/4 – podzim. Ta vyjde na zimní slunovrat tohoto roku, tedy 21. prosince 2022.

Každá ze sdílených výpovědí – i právě díky této realizaci – dále přispívá k dlouhodobé snaze iniciátorů PRAHO! prohlubovat jakousi anonymní intimitu celého města, a poukazovat tak na skutečnost, že si v tomto odcizeném světe můžeme být daleko blíž, než se na první pohled zdá.

Iniciativa Zažít město jinak vydala o výstavě svůj vlastní článek. Přečíst si jej můžete zde